Periodični pregled radnika
  (rad na visini)
  4.000,00
  Periodični pregled radnika
  (rad sa oružjem)
  4.000,00
  Periodični pregled radnika
  (rad sa viljuškarom)
  4.000,00
  Periodični pregled radnika
  (težak fizički rad)
  4.000,00
  Periodični pregled radnika
  (ciljani oftalmološki pregled)
  600,00

Medicina rada je grana medicinske delatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalim pod uticajem faktora sredine (npr. buka, vibracije, toplota, hemijske materije, elektromegnetska zračenja, radijacija itd.) kojima je neka osoba profesionalno (u toku svakodnevnog radnog vremena) izložena. Po svojoj suštini i delovanju ona je multidiciplinarna oblast medicine pre svega usmerena na: ostvarenje fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja zaposlenih, zaštitu i unapređenje zdravlja zaposlenih, procenu rizika na radu i njihovoj eliminaciji, održavanju i razvoju radne sposobnosti radnika i kontroli profesionalnih bolesti i povreda na radu.

Ovom granom medicine prvenstveno se bave lekari specijalisti medicine rada, vazduhoplovne, kosmičke i pomorske medicine, koji su primarno osposobljeni za vršenje zdravstvenog nadzora radnih mesta štetnih po zdravlje, preventivne preglede radnika i dijagnostičke postupke i kontrolu zdravlja bolesnika obolelih od profesionalnih bolesti. U nadležnost ove grane medicine spada i rešavanje statusnih pitanja radnika nesposobnih za rad na određenim poslovima ili trajno obolelih i nespobnih za rad.