Očuvanje zdravlja pre svega. Prevencija i lečenje pacijenata obezbeđivanjem efikasnog tretmana, sa visokim etičkim standardima uz poštovanje ljudskih prava, kroz maksimalan nivo profesionalne usluge.