ŽENSKI PAKET
    (laboratorijske analize, spirometrija, očni pregled, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk štitne žlezde, ultrazvuk dojki, pregled lekara opšte prakse)
    10.000,00
    MUŠKI PAKET
    (laboratorijske analize, spirometrija, očni pregled, ultrazvuk male karlice, ultrazvuk abdomena, pregled lekara opšte prakse)
    8.000,00

Svetska je praksa pokazala da je jedan od najboljih načina da ostanemo zdravi prevencija. Kako bismo bili uspešni u prevenciji, naš svakodnevni zadatak je podizanje svesti ljudi o brizi za sopstveno zdravlje. Učimo ih zdravom načinu života, prepoznavanju faktora rizika, neophodnosti preventivnih pregleda, posebno ciljanih preventivnih pregleda usmerenih ka bolestima koji su najčešći uzročnici bola i smrti u savremenom svetu.

Sistematski pregled je celovit pregled našeg tela i njegove funkcije. Obuhvata osnovne analize, dakle one bez kojih se ne može, te se nadograđuje i individualizuje zavisno od genetskih predispozicija, faktora rizika, starosti i pola. Formiranjem novog i sveobuhvatnog pogleda na zdravlje, omogućićemo Vam duži, kvalitetniji i srećniji život.