Specijalistički pregled
  (endokrinolog, pulmolog, radiolog
  kardiolog, urolog, neurolog, onkolog,
  vaskularni hirurg, reumatolog, ortoped,
  gastroenterolog, ORL)
  3.000,00
  Pregled dermatovenerologa 1.500,00
  Pregled lekara opšte prakse 1.000,00
  Gastroskopija 8.000,00
  Kolonoskopija 12.000,00
  24h Holter EKG-a 3.500,00
  24h Holter krvnog pritiska 2.500,00

Endokrinološki pregled otkriva poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećana ili smanjena funkcija štitne žlezde, tumori štitne žlezde, neplodnost, metabolički poremećaji, osteoporoza, gojaznost, kao i druga oboljenja.

Pulmološki pregled se obavlja u cilju dijagnostike plućnih bolesti. U sklopu pregleda radi se spirometrija – procena funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.