Obezbeđenje najvišeg kvaliteta medicinskih usluga u zemlji i regionu, a u cilju postizanja najboljih rezultata medicinskih eksperata u prevenciji i lečenju pacijenata u različitim oblastima medicine.