Rendgensko snimanje kolena 2.500,00
  Rendgensko snimanje srca i pluća 2.500,00
  Rendgensko snimanje sinusa 2.500,00
  Rendgensko snimanje skočnih zglobova,
  šaka u dva pravca na jednom snimku
  2.500,00
  Nativno snimanje bubrega 2.500,00
  Rendgensko snimanje vratne kičme 2.500,00
  Rendgensko snimanje torakalne kičme 2.500,00
  Rendgensko snimanje karlice i kukova 2.500,00
  Rendgensko snimanje kraniogram 2.500,00
  Čitanje snimka 500,00

   

Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Primena radiologije u terapiji ograničena je uglavnom na lečenje malignih bolesti, ali i vaskularnih i drugih poremećaja kao što je slučaj sa invazivnom radiologijom.

Radiološkim tehnikama se nastoji vizuelizovati ljudsko telo i njegovi delovi kako bi se otkrilo postojanje patoloških promena, koje bi se onda pravovremeno lečile.

Početak primene rendgenskih ili iks-zraka u medicini označava početak radiologije. Upotreba ovih zraka revolucionarno je promenila pristup lekara pacijnetima kao i shvatanje ljudskog tela uopšte. Po prvi put lekari su mogli da „zavire“ u unutrašnjost tela, bez hirurških zahvata.

Razvojem nauke pronađeni su i drugi načini vizuelizacije ljudskog tela, tako da danas pored klasičnog rendgenskog snimanja postoji i ultrazvučno snimanje, kompjuterizovana tomografija (skener), nuklearna magnetna rezonanca (NMR). Ove tehnike su imale za cilj da budu jednostavne za upotrebu i jeftine, kao što je ultra-zvuk. Da budu neškodljive za zdravlje, kao što je ultrazvuk i NMR, kao i da daju potpuno novi pogled na ljudsko telo praveći poprečne preseke organa sa izuzetnom oštrinom slike, kavu možemo dobiti skenerom.

Danas nema kliničke grane medicine koja ne koristi radiološke metode u utvrđivanju dijagnoze. U okviru medicinskih nauka postoji posebna specijalizacija radiologija na kojoj se lekari obučavaju u „čitanju“ slika koje nam daju radiološke tehnike, kako bi lekari koji leče pacijenta mogli postaviti pravu dijagnozu i dati pravu terapiju.