Specijalistički pregled
  (pulmolog, radiolog,
  kardiolog, urolog, neurolog, onkolog,
  vaskularni hirurg, ortoped, gastroenterolog)
  3.000,00
  Specijalistički pregled endokrinologa 4.000,00
  Kontrolni pregled endokrinologa 3.000,00
  Uvid u nalaze (endokrinolog) 2.000,00
  Pregled gastroenterologa sa ultrazvukom abdomena 5.000,00
  Prvi pregled urologa sa ultrazvukom 5.000,00
  Pregled dermatovenerologa 2.000,00
  Pregled lekara opšte prakse 1.500,00
  Gastroskopija 12.000,00
  Kolonoskopija 16.000,00
  Sigmoidoskopija 14.000,00
  24h Holter EKG-a 4.000,00
  24h Holter krvnog pritiska 3.500,00
  Hirurški pregled i manje intervencije Od 3.000,00
  Kontrolni specijalistički pregled 2.000,00

Endokrinološki pregled otkriva poremećaje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem i oboljenja koja nastaju kao posledica tih poremećaja – dijabetes, povećana ili smanjena funkcija štitne žlezde, tumori štitne žlezde, neplodnost, metabolički poremećaji, osteoporoza, gojaznost, kao i druga oboljenja.

Pulmološki pregled se obavlja u cilju dijagnostike plućnih bolesti. U sklopu pregleda radi se spirometrija – procena funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.

Hirurški pregled se obavlja u cilju dijagnostike i pripreme za manje hirurške intervencije.